side

Privacy en Cookies

Ingangsdatum: augustus 2020

Introductie en Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring beschrijft op welke manier Headley Media Technology Division Ltd (company number 112774219)  informatie verzameld, gebruikt, onderhoudt en vrijgeeft van gebruikers (individueel een “Gebruiker”) van de website www.itcorporate.nl (“Website”). Deze Privacyverklaring is van kracht op de Site en alle producten en diensten die Headley Media Technology Division Ltd aanbiedt.

Deze pagina informeert u over ons beleid op het gebied van het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van Persoonsgegevens bij het gebruik van onze Dienst en de mogelijkheden die u heeft omtrent deze gegevens.

Wij maken gebruik van uw data voor het leveren en verbeteren van onze Dienst. Door gebruik te maken van onze Dienst stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens zoals aangegeven in deze Privacyverklaring. Alle termen gebruikt in deze Privacyverklaring hebben, indien niet anders gedefinieerd binnen deze verklaring, dezelfde betekenis als die van onze algemene voorwaarden, zoals deze vermeld staan op www.itcorporate.nl

Headley Media Technology Division Ltd is begaan bij het beschermen en waarborgen van uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de huidige wetgeving en de AVG (Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming). Headley Media Technology Division Ltd zal uw data te allen tijde op een veilige en betrouwbare manier verwerken. Persoonsgegevens zoals deze door onze lezers is verstrekt geeft ons de mogelijkheid om onze Dienst aan te bieden en om de aan deze gebruikers de meest aansluitende marketing, informatie en dienstverlening te bieden. Wij hebben een volgens de AVG vermeld rechtmatig belang voor deze vorm van gegevensverwerking. Lezers kunnen zich op elk moment afmelden van toekomstige communicatie door de afmeldlink in promotiemails of door het sturen van een e-mail naar: dataprotection@headleymedia.com

Headley Media Technology Division is toegewijd tot de bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de huidige wetgeving van de California Consumer Privacy Act (CCPA), indien van toepassing, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Headley Media Technology Division Ltd volgt de consumentenrechten van de CCPA m.b.t.:

 1. recht op kennisgeving
 2. recht op toegang
 3. recht op afmelding (of recht op aanmelding)
 4. recht op verwijdering
 5. recht op gelijke diensten en prijzen

Headley Media Technology Division volgt de POPIA principes van:

 • verantwoording
 • transparantie
 • beveiliging
 • gegeveminimalisering
 • doelbeperking
 • rechten van gegevensonderwerpen

Headley Media Technology Division is toegewijd tot de bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de huidige wetgeving van de LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Rechtmatig Belang

Headley Media Licensing Divison Ltd werkt volgens het dataminimalisatie principe, waarmee wij de verzamelde Persoonsgegevens tot het minimale zullen beperken (Art. 5). De verwerkte Persoonsgegevens zijn beperkt tot algemene informatie welke is terug te vinden op visitekaartjes van werknemers die direct verbonden zijn met technologische implementaties en besluitvorming. Een uitgebreide beoordeling is uitgevoerd om ons ervan te verzekeren dat de verwerkte Persoonsgegevens op geen enkele disproportionele wijze de privacy rechten van onze lezers zal schaden. Wij informeren lezers op transparante wijze over de Persoonsgegevens die wij verwerken en met wel doel wij dit doen (Art. 13 en Art. 14). Wij streven ernaar om alle Persoonsgegevens te allen tijde geüpdatet te houden.

Onze Dienst kan links bevatten naar sites van derden. Wanneer u klikt op een link van een derde partij zult u worden omgeleid naar hun website. Wij willen u sterk adviseren om de Privacyverklaring van elke website die u bezoekt door te nemen. Wij hebben zoveel mogelijk getracht om waar mogelijk links naar de Privacyverklaringen van gelieerde derden op onze website te plaatsen. Wij kunnen op geen elke wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de privacy praktijken op de websites van derden, het bezoek van deze websites is op uw eigen verantwoording.

Hoe en wanneer we persoonsgegevens delen met sponsors en derden

Headley Media Technology Division Ltd kan uw persoonsgegevens delen voor het leveren van content en services via onze websites en services van derden die interessant voor u kunnen zijn, waaronder gesponsorde content.

Gesponsorde content en derden

Headley Media Technology Division Ltd werkt samen met externe sponsors om een grote bibliotheek aan content beschikbaar te maken voor onze lezers, zoals  whitepapers, video's, casestudies en webinars. In ruil voor toegang tot onze bibliotheek en het downloaden van content kunnen we u vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken als onderdeel van de registratie en/of om uw bestaande gegevens bij te werken.

Zoals eerder vermeld werkt Headley Media Technology Division Ltd volgens het dataminimalisatie principe, waarmee wij de verzamelde persoonsgegevens tot een minimum beperken (Art. 5). De verwerkte Persoonsgegevens zijn beperkt tot algemene informatie die is terug te vinden op visitekaartjes van werknemers die direct verbonden zijn met technologische implementaties en besluitvorming.

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om u de door u gevraagde aanbieding te sturen of een eerder gedownloade bron op te volgen met aanvullende content en/of andere bronnen die gerelateerd zijn aan de door u aangevraagde bronnen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met de sponsor en/of sponsors van de content om met u te communiceren over de aanbieding en over andere producten, content en diensten die voor u interessant kunnen zijn.

Nadat uw persoonsgegevens eenmaal met de derde partij/sponsor gedeeld zijn, is het privacybeleid van die derde partij/sponsor van toepassing op uw persoonsgegevens, inclusief informatie over hoe u zich in de toekomst kunt afmelden. Wij hebben zoveel mogelijk getracht om waar mogelijk links naar de privacyverklaringen van gelieerde derden op onze website te plaatsen. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het privacybeleid van dergelijke derden of sponsors.

Daarnaast vragen we op het downloadpunt ook uw toestemming om uw gegevens te verstrekken aan de externe sponsor en/of sponsors en bieden we u zo de mogelijkheid ervoor te kiezen uw gegevens niet te delen en uw privacy te beschermen.

Verzamelde Gegevenstypes door Headley Media Technology Division Ltd

Persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze Dienst kunnen wij u om bepaalde identificeerbare Persoonsgegevens vragen die gebruikt kunnen worden om u te identificeren (“Persoonsgegevens”). Persoonsgegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, provincie, postcode, stad
 • Cookies

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u te benaderen met nieuwsbrieven, marketing, promotionele materialen en andere informatie die mogelijk interessant voor u is. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van een deel of al deze genoemde communicatie door gebruik te maken van de afmeldlink of instructies zoals deze in elke mail worden vermeld, of door ons te benaderen via dataprotection@headleymedia.com.

Privacy van Kinderen

Onze Dienst heeft geen betrekking op personen jonger dan 18 jaar (“Kinderen”).

Naar ons weten verzamelen wij geen informatie van personen jonger dan 18 jaar. Mocht u een ouder of voogd zijn en zich ervan bewust zijn dat uw Kinderen ons Persoonsgegevens hebben verstrekt, vragen wij u met klem ons te benaderen. Indien wij erachter komen dat wij onbedoeld toch informatie van jongeren onder de 18 jaar, zonder toestemming van de ouders, hebben verzameld, zullen wij de benodigde stappen nemen om deze informatie van onze servers te verwijderen.

Inkoop van Persoonsgegevens via Derden

Headley Media Technology Division Ltd koopt incidenteel marketing lijsten op van derden. Deze gegevens bevatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Zakelijke e-mailadres
 • Zakelijke postadres
 • Zakelijke titel/ functie

Na een data aankoop kunt u, afhankelijk van uw bedrijfssector of zakelijke interesses, zonder dat u zich hiervoor bij ons heeft ingeschreven communicatie via e-mail en telefoon van Headley Media Technology Division Ltd ontvangen. Mocht u op enig moment deze updates/ communicatie niet meer willen ontvangen dan kunt u zich hiervoor afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink of instructies zoals deze in elke mail zijn vermeld, of door ons te benaderen via dataprotection@headleymedia.com. Wij houden een dataregister bij van deze dataleveranciers.

Gegevensoverdracht

Uw informatie, waaronder uw Persoonsgegevens, kunnen overgezet en/of onderhouden worden op computers buiten uw provincie, land of ander bestuurlijk rechtsgebied waar de databeveiligingswetgeving anders kan zijn dan die binnen uw rechtsgebied.

Mocht u buiten het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd en ervoor gekozen hebben om informatie aan ons te verstrekken attenderen wij u erop dat wij de data, inclusief Persoonsgegevens, zullen overbrengen naar het Verenigd Koninkrijk en deze daar verwerken.

Door in te stemmen met deze Privacyverklaring en het vervolgens verstrekken van Persoonsgegevens gaat u akkoord met deze gegevensoverdracht.

Headley Media Technology Division Ltd zal alle redelijke stappen nemen die nodig zijn om zich ervan te verzekeren dat uw data veilig, in overeenstemming met deze Privacyverklaring, wordt behandeld en dat uw Persoonsgegevens niet verder worden verspreid naar een organisatie of land mits er adequate controlemechanismen voor zijn ingericht om de beveiliging van uw data en overige Persoonsgegevens te waarborgen.

Bekendmaking van data

In het geval dat Headley Media Technology Division Ltd betrokken is bij een fusie, overname of afstoting van bedrijfsonderdelen, zullen uw Persoonsgegevens mogelijk worden overgedragen. Wij zullen u van tevoren op de hoogte brengen op het moment dat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en zullen worden onderworpen aan een andere Privacyverklaring.

Wettelijke Vereisten

Headley Media Technology Division Ltd kan uw Persoonsgegevens in goed vertrouwen openbaar maken indien een dergelijke actie wordt vereist bij:

 • Een wettelijke verplichting
 • Het beschermen en verdedigen van intellectuele eigendommen van Headley Media Technology Division Ltd.
 • Het beschermen of onderzoeken van mogelijke overtreding die in verband staan met de Dienst
 • Het beschermen van de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek
 • Het beschermen van juridische verantwoordelijkheden
 • Databescherming

De bescherming van uw gegevens vinden wij belangrijk, wel willen wij u erop wijzen dat geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig is. Wij streven ernaar met commercieel haalbare mogelijkheden uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Databeveiliging

Wij hebben een strikt beveiligingsbeleid rondom data die beheert of verwerkt wordt door de organisatie. IT-Beveiliging is altijd een belangrijk onderdeel geweest binnen onze organisatie en hebben er altijd op toegezien dat onze data en systemen goed beveiligd zijn. Wij maken gebruik van firewalls, antivirus oplossingen, encryptie en een “geen spreadsheet-beleid” op al onze werkstations.

Headley Media Technology Division Ltd ziet encryptie als een essentieel onderdeel bij het reduceren van de risico’s van datamisbruik. Wij maken gebruik van pseudonimisatie, encryptie en minimalisatie, allen erkende databeveiliging-bij-ontwerp technieken.

Dataretentie

Headley Media Technology Division Ltd bewaart Persoonsgegevens zo lang als dit nodig is voor de doelen zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Wij bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens zo lang als dit nodig is om te blijven voldoen aan onze wettelijke vereisten (soms kan bijvoorbeeld het bewaren van gegevens verplicht zijn voor toegepaste regelgeving), om geschillen op te lossen en om te voldoen aan onze juridische overeenkomsten en beleidsvormen.

Headley Media Technology Division Ltd zal ook Gebruiksdata voor interne analyse opslaan. Gebruiksdata wordt normaal gesproken voor een kortere periode opgeslagen, behalve wanneer deze data wordt gebruikt voor het versterken van onze beveiliging, om de functionaliteiten van onze Dienst te verbeteren of wanneer wij juridisch verplicht zijn deze data voor een langere periode te bewaren.

Uw Databeschermingsrechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wanneer u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) heeft u bepaalde Databeschermingsrechten. Headley Media Technology Division Ltd streeft ernaar alle redelijke stappen te ondernemen om u de mogelijkheid te geven uw data te corrigeren, wijzigen, verwijderen of het gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken.

Mocht u geïnformeerd willen worden over de Persoonsgegevens die wij van u bezitten en/of wilt u dat uw gegevens verwijderd worden uit onze systemen, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende databeschermingsrechten:

 • Het recht op inzage, updaten of verwijdering van uw Persoonsgegevens die in ons bezit zijn. Wanneer dit mogelijk is gemaakt kunt u uw Persoonsgegevens direct inzien, updaten en of een verwijderingsaanvraag indienen binnen uw accountinstellingen. Mocht u niet de mogelijkheid hebben deze acties zelf uit te voeren, dan kunt u contact met ons opnemen voor assistentie hierbij.
 • Het recht op rectificatie. U heeft het recht om uw inaccurate of incomplete gegevens die wij van u bezitten te rectificeren.
 • Het recht op bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw Persoonsgegevens.
 • Het recht op restrictie. U heeft het recht om een verzoek in te dienen die een restrictie legt op de verwerking van uw Persoonsgegevens
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht op een kopie van alle informatie die wij over u hebben, in een gestructureerd, machine leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht om uw toestemming in te trekken. U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor gegevensverwerking door Headley Media Technology Division Ltd op elk willekeurig moment in te trekken.
 • Houdt er rekening mee dat wij u kunnen vragen om zich te identificeren alvorens wij op een dergelijk verzoek ingaan.

U heeft het recht om bezwaar aan te tekenen bij een Autoriteit Persoonsgegevens omtrent onze verzameling en het gebruik van uw Persoonsgegevens, neem hiervoor contact op met uw lokale Autoriteit Persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte.

Tracerings- en Cookie informatie

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om de activiteiten binnen onze Dienst te traceren en bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid aan informatie die mogelijk voorzien zijn van een anoniem uniek identificatiekenmerk. Cookies worden door uw browser vanuit een website verstuurt en opgeslagen op uw apparaat. Andere gebruikte traceringstechnieken die worden gebruikt om informatie te traceren en te verzamelen en onze diensten te verbeteren en te analyseren zijn: beacons, tags en scripts.

U kunt uw browser zo instellen dat deze alle cookies weigert of dat deze een melding geeft wanneer er een cookie wordt verzonden. Mocht u cookies niet accepteren dan kan het zijn dat sommige onderdelen van onze Dienst niet correct functioneren.

Voorbeelden van Cookies die wij gebruiken:

 • Sessiecookie. We maken gebruik van sessiecookies om onze Dienst te laten functioneren.
 • Voorkeurscookie. Wij maken gebruik voorkeurscookies om uw voorkeuren en instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. Wij maken gebruik van beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij maken gebruik van de informatie die u met ons deelt en de informatie die wij verzamelen via onze websites op onderstaande wijze en zoals beschreven op het moment van verzamelen. Headley Media Technology Division Ltd gebruikt de verzamelde data voor verschillende doeleinden:

 • Om onze Dienst aan te bieden en te onderhouden.
 • Om u op de hoogte te brengen over wijzigingen van onze Dienst.
 • Om u de mogelijkheid te bieden om te participeren bij interactieve onderdelen van onze Dienst, wanneer u hiervoor kiest.
 • Voor het aanbieden van klantenservice.
 • Om analyses op waardevolle informatie uit te voeren voor het verbeteren van onze Dienst
 • Om het gebruik van onze Dienst te monitoren.
 • Om technische problemen te ontdekken, op te lossen en te voorkomen.

Nieuwsbrieven

Wij maken gebruik van de gegevens die u ons heeft verstrekt om dagelijkse nieuwsbrieven waarop u zich heeft geabonneerd te versturen. Wij zullen uw data hergebruiken om deze toe te voegen aan marketinglijsten, behalve wanneer u hiervoor uw toestemming intrekt. Wij bieden op elke nieuwsbrief een mogelijkheid aan om u af te melden voor nieuwe nieuwsbrieven.

Website Analyse

Wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse service van Google die het verkeer op een website traceert en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde informatie om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te traceren. Deze data wordt gedeeld met andere Google-diensten. Google mag deze data gebruiken om deze te contextualiseren en te personaliseren binnen de advertenties van hun eigen advertentienetwerk.

U kunt zich afmelden voor het gebruik van Google Analytics bij onze dienst door het instaleren van de Google Analytics opt-out browser invoegtoepassing. Deze invoegtoepassing verhindert het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) om informatie over bezoekersactiviteiten met Google Analytics te delen.

Voor meer informatie over de privacyrichtlijnen van Google kunt u de Google Privacy & Terms raadplegen op: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Gedragsmatige Remarketing

Headley Media Technology Division Ltd maakt gebruik van remarketing diensten om te adverteren op websites van derden nadat u gebruik heeft gemaakt van onze Dienst. Wij en onze derde leveranciers maken gebruik van cookies om voor het informeren, optimaliseren en het leveren van gerichte advertenties gebaseerd op uw eerdere bezoek aan onze Dienst.

Google AdWords

Google AdWords remarketing diensten worden geleverd door Google Inc.

U heeft de mogelijkheid om u af te melden van Google Analytics voor Display Advertising en om het de Google Display Network advertenties aan te passen op de Google Ads-Settings pagina: http://www.google.com/settings/ads

Google adviseert u tevens om gebruik te maken van de Google Analytics opt-out browser invoegtoepassing. Deze vindt u op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. De Google Analytics Opt-out browser invoegtoepassing biedt bezoekers tevens de mogelijkheid om te verhinderen dat hun Persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Voor meer informatie over de privacyrichtlijnen van Google kunt u de Google Privacy & Terms raadplegen op: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook

De Facebook remarketing diensten worden geleverd door Facebook Inc.

Op de hierna vermelde website vindt u meer informaties over de interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Om u af te melden van de Facebook interesse gebaseerde advertenties kunt u de volgende instructies van Facebook opvolgen: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook houdt zich aan de zelfreguleringsprincipes voor online gedragsadvertenties die zijn opgezet door de Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden van Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de VS: http://www.aboutads.info/choices/, in Canada: http://youradchoices.ca/ of in Europa bij de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.eu/ of afmelden via de instellingen van uw mobiele apparaat.

Ga voor meer informatie over de privacy praktijken van Facebook naar het privacy beleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

AdRoll

AdRoll remarketing diensten worden geleverd door Semantic Sugar Inc.

U kunt zich afmelden van AdRoll remarketing op de AdRoll advertentievoorkeuren pagina: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false

Voor meer informatie over de privacyrichtlijnen van AdRoll kunt u de Privacyverklaring van AdRoll bekijken op: http://www.adroll.com/about/privacy

AppNexus

AppNexus remarketing diensten worden geleverd door AppNexus Inc.

U kunt zich afmelden van AppNexus remarketing op de Privacy en AppNexus Platform website: http://www.appnexus.com/platform-policy#choices

Voor meer informatie over de privacyrichtlijnen van AppNexus kunt u de Privacyverklaring van AppNexus bekijken op: http://www.appnexus.com/platform-policy/

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Wij zullen van tijd tot tijd updates aanbrengen aan deze privacyverklaring. Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen door de nieuwe privacyverklaring op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u, voordat de nieuwe privacyverklaring ingaat, op de hoogte brengen via e-mail en/of een duidelijke melding bij onze Dienst en wij zullen de ingangsdatum bovenaan deze privacyverklaring aanpassen.

Wij adviseren u periodiek de privacyverklaring door te nemen op wijzigingen. Veranderingen aan onze Privacyverklaring worden actief wanneer deze op deze pagina zijn gepubliceerd.

Contact Opnemen

Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring, dan kunt u ons bereiken via:

E-mail: dataprotection@headleymedia.com

Website: https://itcorporate.nl/contactus

Telefoon: +44 (0) 1932 564999

Post: Headley Media Technology Division Ltd, Warwick House, 1 Claremont Lane, Esher, Surrey, KT10 9DP

Over ons

Om uw inhoud toe te voegen aan onze online bibliotheek, Klik hier

Management Team

Gerry Rhoades-Brown

Directeur

gerry.rhoadesbrown@headleymedia.com

Freya Ward

Global Sales Director

freya.ward@headleymedia.com

Christian Hoelscher

VP Sales DACH

christian.hoelscher@itcorporate.nl

Maddie Penfold

Account Director

maddie.penfold@headleymedia.com

Laura Harwood

Senior Account Manager

laura.harwood@headleymedia.com

Will Pownall

Account Manager

will.pownall@headleymedia.com